• 617-621 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh
  • 0911 455 188
  • thanhphong0705@gmail.com

Hệ thống hạ tầng đa dạng với hồ trung tâm đại nhật, kênh sông trăng