• 617-621 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh
  • 0911 455 188
  • thanhphong0705@gmail.com

Trong 2 ngày từ 21 – 22/10/2017 vừa qua, số tiền gần 700 triệu